https://ffkaran.ir/

آیفون تصویری تـابـا

folder_openآیفون تصویری, تابا
commentبدون دیدگاه
اولین طرح و تولید ایفون های تصویری شرکت تابا مانیتورهای بدون ولتاژ 220ولت و دوربین های سیاه و سفید بود.پنل مقاوم و برد صوتی قوی موجود در آن با استقبال خوب مشتریان همراه شد.پس از چندی شرکت تابا همانند سایرین…
https://ffkaran.ir/

معرفی شرکت الکتروپیک :

folder_openآیفون تصویری, الکتروپیک
commentبدون دیدگاه
در سال 1364در کارگاه کوچکی در خیابان پیروزی سنگ بنای شرکتی بنا شد که در زمینه تولید آیفون تصویری یکی از تولید کننده های معظم در خاورمیانه قرار گیرد. در ابتدا ودر این کارگاه کوچک به صورت محدود در زمینه…
فهرست